Výzkum - Agro-technologický trénink založený na ekologickém zemědělství – pšenice jednozrnka – starověká inovace II

Kód projektu2014-1-BG1-KA202-001570
Název anglickyAgro-technological training methodology based on organic farming - Einkorn - Ancient innovation II
Poznámka
AkronymEinkorn - Ancient Innovation II
Anotace projektuProjekt „Agro-technologický trénink založený na ekologickém zemědělství – Pšenice jednozrnka – starověká inovace II“ přispěje k rozvoji klíčových odvětví bulharského zemědělství (konkurenceschopnosti pěstitelů osiva, výcviku kvalifikovaných zemědělských odborníků, udržitelných systémů pěstování rostlin) a dovedností cílové skupiny s ohledem na jejich postavení na trhu práce. Tato strategie je v souladu s evropskými cíli odborného vzdělávání zakotvené v programu Erasmus+. Konkrétní cíle projektu Erasmus+ jsou: (i) aplikace technologie pěstování a metodiky sladování pšenice jednozrnky do vzdělávacího systému a přenos těchto poznatků do praxe; (ii) zařazení pšenice jednozrnky do osevních postupů v Bulharsku a výroba osiva pro použití při výrobě potravin i pro výrobu piva, případně dalších produktů; (iii) příprava podrobných technologických postupů pro agronomy, které budou zahrnovat jak předseťovou přípravu půdy, tak pěstování a ošetřování pšenice jednozrnky během vegetace.
Anotace projektu anglickyProject Agro-technological training methodology based on organic farming - Einkorn - Ancient innovation II
Klíčová slovaPšenice jednozrnka, agrotechnika pěstování, sladování, přenos inovací
Klíčová slova anglickyEinkorn wheat, crop management, malting, transfer of inovation
Období od - do01. 10. 2014 - 30. 09. 2016
PoskytovatelErasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good pract, Strategic Partnerships, Strategic Partnerships for vocational education and training
OboryGM, Potravinářství;
Organizace a osoby podílející se na projektu
OsobaRoleOrganizace
Angelov Petko, Řešitel - koordinátorPetkom - Petko Angelov ST
Kniejski Volfgang, Člen řešitelského týmuIni-Novation GmbH
Petraliiska Tsvetka, Člen řešitelského týmuInstitute of Cryobiology and Food Technology
Dr. Ing. Sachambula Lenka, Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Hartman Ivo, PhD.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Batchvarov Valentin, Člen řešitelského týmuAgricultural Academy (BG)
Marinova Gabriela, Člen řešitelského týmuInstitute of Cryobiology and Food Technology
Ruseva Ruska, Člen řešitelského týmuInstitute of Plant genetic Resources "K.Malkov"- Sadovo
Ing. Psota Vratislav, CSc.Člen řešitelského týmuVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výsledky PRAZDNY
Citace